Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Apostolat Margaretka

MARGARETKA. APOSTOLAT MODLITWY ZA KAPŁANÓW - (duchowa adopcja kapłana w modlitwie); Ruch osób modlących się za kapłanów, założony w Kanadzie w 1981 roku przez frofesor Louise Ward, przy aprobacie miejscowego biskupa. Świecka profesor zaznacza, iż „Margaretki są małymi płomykami, jednak ich modlitwa może rozpalić cały Kościół”. Apostolatowi patronuje Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła.
Historia powstania MARGARETEK związana jest z cierpiącą na chorobę Hainego - Medina 13-latki, Margaret O’Donnel. Paraliż ciała spowodował, iż większość swego życia (27 lat) spędziła ona przykuta do łóżka. Sensem jej życia była modlitwa za kapłanów. Gdy wieść o niej rozeszła się po Kanadzie, duchowni odwiedzali ją, by prosić o dar modlitwy. Nieraz zjawiało się nawet 20 osób dziennie. Margaret O’Donnel zmarła w wieku 40 lat, w Wielki Piątek. Trzy lata po jej śmierci wspomniana Louise Ward założyła owe dzieło Boże.
Ruch ten szybko trafił do Europy, obecnie istnieje w wielu krajach świata. Można powiedzieć, że APOSTOLAT MARGARETKA powstał w Kanadzie - tam się rozwinął, ale przez Medjugorie rozszedł się na cały świat. Do jego rozwoju przyczynili się franciszkanie z parafii w Medjugorie, szczególnie jej były proboszcz o. Jozo Zovko, który podczas wygłaszanych konferencji do pielgrzymów prosił o modlitwę za kapłanów: „Mówię do was jak brat, jak ksiądz, jak na spowiedzi. Módlcie się za nas każdego dnia. Ponieważ jesteśmy słabi. Bez waszej pomocy nie możemy wam głosić Ewangelii”. Ojcu Jozo Zovko dane było widzieć Matkę Bożą płaczącą z powodu kapłanów:
„Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą mocniej wierzyć! Muszą chronić wiarę Kościoła”. „Powiedzcie moim drogim kapłanom, aby modlili się na różańcu! Aby każdego dnia modlili się na różańcu”. Matka Boża płakała z powodu kapłanów, gdyż wielu z nich zdradziło otrzymane od Boga powołanie, porzucając tę najbardziej zaszczytną i odpowiedzialną służbę w Kościele, dając przy tym spore zgorszenie dla wiernych. Upadli, stracili gorliwość i ewangeliczny zapał, ponieważ zabrakło modlitewnego
wsparcia ze strony Kościoła. Z kolei bez wiernych i roztropnych kapłanów Kościół nie wie dokąd iść, nie ma chrześcijańskiego życia, brakuje mu nadprzyrodzonych źródeł uświęcenia (słowa Bożego, Eucharystii, sakramentu pojednania), a wierni są jak latorośle oddzielone od winnego krzewu. Pamiętajmy, że wytrwała modlitwa za naszych duszpasterzy jest darem i wielką pomocą dla ich owocnej misji kapłańskiej.
CELE APOSTOLATU:
• modlitwa za wybranego kapłana
• troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą
• współpraca między kapłanami i świeckimi
• wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego
Jako symbol APOSTOLATU wybrano MARGARETKĘ czyli polny kwiat o siedmiu płatkach, które oznaczają dni tygodnia. Siedem osób otacza modlitwą konkretnego kapłana, każda z nich wybiera jeden dzień tygodnia i w tym dniu modli się za danego księdza. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, natomiast na siedmiu płatkach imiona i nazwiska siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie wieczystej modlitwy. Zaleca się, aby przyrzeczenie odbywało się podczas Mszy świętej, po Komunii świętej. Zewnętrznym znakiem przynależności do Apostolatu MARGARETKA jest otrzymanie blankietu z tekstem modlitwy za kapłana. Poniżej zamieszczamy jedną z proponowanych modlitw (tę formę modlitwy przyjęła także nasza parafialna grupa), mianowicie:
"O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. ...(imię kapłana).... uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty ...(imię patrona)... , którego imię nosi ks. ...(imię kapłana)... Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen."
Dodatkowo odmawiamy Koronkę z Medjugorje: "Wierzę w Boga" oraz 7 razy: "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo","Chwała Ojcu”. Ponadto zachęca się do modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia lub ofiarowania dziesiątki Różańca świętego w intencji kapłanów. Rekomenduje się jednak Koronkę z Mediugorje, gdyż tam właśnie rozwinął się omawiany Apostolat.
Wielką zasługę w tworzeniu struktur APOSTOLATU MARGARETKA odegrał kard. Stanisław Dziwisz. Ze względu na troskę o wiernych, którzy podejmują zobowiązania modlitwy w intencji kapłanów oraz konieczność czuwania nad tym, by Ruch rozwijał się w Polsce w duchu zgodnym z nauczaniem i dyscypliną Kościoła, ustanowił on diecezjalnego duszpasterza Apostolatu. W 2016 roku (na wniosek kard. Dziwisza), Księża Biskupi zgromadzeni na 372 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu powołali ks. Bogusława Nagel z Archidiecezji Krakowskiej na Krajowego Opiekuna Apostolatu Modlitwy za Kapłanów MARGARETKA. Wkrótce wielu biskupów w swoich diecezjach mianowało odpowiedzialnych za Ruch duszpasterzy. W 2018 roku również JE Ksiądz Biskup Roman Pindel ustanowił dla Diecezji Bielsko-Żywieckiej Opiekuna Duchowego Apostolatu Modlitwy za Kapłanów. Został nim ksiądz Krzysztof Rębisz z parafii św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach.
Wierni z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Juszczynie także odpowiedzieli na prośbę Maryi, która po dzień dzisiejszy apeluje o to, by Kościół kochał swoich duszpasterzy i wspierał modlitwą. Duchowy bukiet czterech MARGARETEK wręczyliśmy naszym kapłanom: księdzu proboszczowi Andrzejowi Zawadzie oraz księdzu wikariuszowi Andrzejowi Bojdzie w grudniu 2018 roku - podczas Mszy świętej sprawowanej w ich intecji, z racji przypadających imienin. W liturgicznym obrzędzie przyjęcia do Apostolatu, wieczyste przyrzeczenie zanurzyliśmy w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Nieprzypadkowo był to drugi dzień miesiąca (02 grudnia), dzień w którym Matka Boża do tej pory przynosi orędzia widzącym, gorąco prosząc o modlitwę za kapłanów. W parafii funkcjonują także założone kilka lat wcześniej grupy MARGARETEK, powstałe w czasie, kiedy ówczesnym duszpasterzem parafii był ksiądz kanonik Kazimierz Buba.
Wszystkich wiernych, a szczególnie MARGARETKI zapraszamy w Pierwsze Czwartki Miesiąca do wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz do uczestnictwa we Mszy świętej, sprawowanej w intencji kapłanów.

„ Drogie dzieci! Zgodnie z wolą miłosiernego Ojca dawałam wam i nadal będę wam dawać oczywiste znaki mojej matczynej obecności. Dzieci moje, to jest matczyne pragnienie dla uzdrowienia dusz. To jest pragnienie, aby każde moje dziecko miało prawdziwą wiarę, aby przeżyło cudowne doświadczenia, pijąc ze źródła słów mojego Syna – słów życia. Dzieci moje, mój Syn, poprzez swoją miłość i ofiarę, przyniósł na świat światłość wiary i pokazał wam drogę wiary. Bo, dzieci moje, wiara podnosi ból i cierpienie. Prawdziwa wiara sprawia, że modlitwa staje się mocniejsza, dokonuje dzieł miłosierdzia – jedna rozmowa, jeden dar łaski. Te moje dzieci, które mają wiarę – prawdziwą wiarę – są szczęśliwe pomimo wszystkiego, bo przeżywają na ziemi początek niebiańskiej szczęśliwości. Dlatego, dzieci moje, apostołowie mojej miłości, wzywam was, byście dali przykład prawdziwej wiary, byście nieśli światło tam, gdzie jest ciemność, byście żyli moimi Synem. Dzieci moje, jako matka mówię wam: nie możecie iść drogą wiary i naśladować mojego Syna bez waszych pasterzy. Módlcie się, by mieli siłę i miłość do prowadzenia was. Niech wasze modlitwy zawsze będą przy nich. Dziękuję wam”
[Orędzie Matki Bożej przekazane Mirjanie Dragićević-Soldo 2 lipca 2019 roku w Medjugorje, źródło: www.centrummedjugorje.pl].
Maryjo, Matko Kapłanów – módl się za nimi.

Oprac.: Ks. Bogusław Nagel: „APOSTOLAT MODLITWY ZA KAPŁANÓW MARGARETKA”, Kraków 2018, IMPRIMATUR Kuria
Metropolitalna w Krakowie Nr 1445/2018 z dnia 24 maja 2018 .
Od 2016 roku, czyli od powstania krajowego duszpasterstwa, prowadzona jest Ogólnopolska Księga Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”, do której – za pośrednictwem strony internetowej www.apostolatmargaretka.pl – zapisywane są powstające margaretki. Tam również można poszerzyć wiedzę na temat Apostolatu. Informacje zaczerpnięto także ze strony Centrum Apostolatu: www.margaretka.org.pl

28.11.2020r. grupa "Margaretek" przy parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Juszczynie powiększyła się. Ten bezinteresowny dar - dar, który nie spowszednieje - podarowaliśmy Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Ciesielskiemu, zawierzając jego kapłaństwo Matce Bożej podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w jego intencji (wspomnienie św. Andrzeja Apostoła, 30.11.). W tym dniu wsparciem modlitewnym objęliśmy także księdza Jana Nogę z Wieprza - Przyjaciela Parafii i parafian.

Niech nasze modlitwy wznoszą się przed tron Boży, przynosząc Wam potrzebne łaski, błogosławieństwo oraz opiekę Maryi - Matki Kapłanów.

Top Hit | Codzienna dawka Słowa Bożego

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny