Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Pierwszy Piątek Miesiąca

W Pierwsze Piątki Miesiąca, dzięki pragnieniu wiernych oraz aprobacie księdza proboszcza Andrzeja Zawady, mamy możliwość adorować Pana Jezusa prawdziwie obecnego w Najświętszym Sakramencie. Jest to godzinna ADORACJA W CISZY, podczas której spotykają się przedstawiciele wszystkich grup działających w parafii, a także wszyscy wierni parafianie, którzy pragną oddać cześć Zbawicielowi oraz Jego Najświętszemu Sercu. Adoracja poprzedza wieczorną Mszę świętą. Wpisuje się to w apel Ojca Świętego Jana Pawła II, który w Liście apostolskim na Rok Eucharystii z 7 października 2004 roku napisał: „Niech wspólnoty zakonne i parafialne podejmą szczególne zobowiązanie do adoracji eucharystycznej poza Mszą świętą”. Ojcowie Kościoła na przestrzeni wieków niejednokrotnie zwracali się do poszczególnych wiernych: duchownych, instytutów zakonnych, osób świeckich oraz grup kościelnych w parafiach, by praktykowali wspólnotową adorację. Adoracja Eucharystii jest bowiem „kultem Bożej łaskawości”, zaś kult ten powinien wypełniać wnętrza naszych świątyń czy kaplic adoracji także poza godzinami Mszy świętych. Wspomniany święty Jan Paweł II, pisząc Encyklikę o Eucharystii: (Ecclesia de Eucharistia), pragnął rozbudzić w wiernych eucharystyczne „zdumienie”. Jego życzeniem było, aby Kościół trzeciego tysiąclecia przyjął „program” kontemplacji oblicza Chrystusa, a przy tym kontemplacji z Maryją. Jeśli bowiem pojęcia Kościół i Eucharystia są ze sobą nierozerwalnie związane, to samo dotyczy Maryi i Kościoła. Maryja jest Matką Kościoła. Kościół żyje zaś - jak pisał papież Polak - dzięki Chrystusowi eucharystycznemu, powinniśmy z Niego czerpać światło, Nim się karmić, rozpoznawać Go w żywym sakramencie Jego Ciała i Krwi. To podczas adoracji możemy czerpać z samego źródła łaski. Możnaby zatem stwierdzić, że wypełnia się pragnienie papieża z rodu Polaków, gdyż głównym założeniem programu dla Kościoła w Polsce na najbliższe lata jest wzmocnienie duszpasterstwa eucharystycznego, a także zaangażowanie duchownych i świeckich w przygotowanie i przeżywanie Eucharystii. Temat „Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła, to hasło na lata 2019-2022. Pod tym tematem kryje się troska o pogłębienie duchowości eucharystycznej oraz rozpowszechnienie praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu wśród ludu Bożego.
Jesteśmy wdzięczni księdzu proboszczowi Andrzejowi Zawadzie za jego zaangażowanie we wspólne budowanie
duchowego oblicza parafii; za stworzenie przestrzeni, w której możemy w ciszy trwać przed Panem, wielbiąc Go za
wszystko, co dla nas uczynił oraz przepraszać za grzechy tych, którzy Nim wzgardzili; za brak odpowiedzi (czasem
i naszej) na Jego nieskończoną Miłość. „Bóg jest Miłością” (1 J 4,16), czeka, zaprasza i pozwala się znaleźć. Nie pozwólmy, by czekał daremnie..
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28).
Pochylmy się nad Miłością, która przemienia, uzdrawia, umacnia, napełnia radością i pokojem. Przyjdźmy na spotkanie z Chrystusem, którego Najświętsze Serce jest przepaścią miłości i miłosierdzia. Niech nasza obecność na adoracji będzie aktem żywej wiary i uwielbienia Boga. Adoracja to nie tylko jedna z form modlitwy, milczącej modlitwy. Adoracja jest szczytem modlitwy i sercem każdej z nich; jest spotkaniem z samym Bogiem. Uwielbiajmy zatem Boga po trzykroć Świętego modlitwą bez słów, wypływającą z serca. Uwielbiajmy Pana myślą i spojrzeniem skierowanymi w Jego kierunku. Oddajmy chwałę naszemu Stwórcy, przecież Jemu wszystko
zawdzięczamy. Prośmy o błogosławieństwo i łaski dla całego Kościoła, składając w Jego Przenajświętszym Sercu nasze pragnienia i troski.
Zapraszamy na comiesięczną adorację Najświętszego Sakramentu w naszym kościele w Pierwsze Piątki Miesiąca od 17.00 - 18.00. Zachęcamy do adoracji dorosłych i młodzież.

Eucharystyczne Serce
Przychodzę do Ciebie, Panie, obecnego w Najświętszym Sakramencie i upadam na kolana, czcząc Cię i wielbiąc. Tu bije dla mnie Twoje Eucharystyczne Serce, bije ono rytmem najgorętszej miłości. Bije ono ciągle, a jego uderzenia stwarzają czas i wszystko we wszechświecie. Twoje Serce, objęte płomieniem Boskiej miłości, podtrzymuje ten świat w istnieniu. O Boskie Serce Jezusa, żyjące i miłujące w Eucharystii, pociągnij mnie ku sobie! Serce to najważniejszy organ ludzkiego ciała. W znaczeniu biblijnym oznacza wnętrze człowieka, miejsce, gdzie człowiek jest sobą, gdzie staje w prawdzie przed Tobą. To miejsce, gdzie rodzą się pragnienia i wszelkie decyzje. Jest ono tak ważne i wspaniałe, że Ty sam o nie zabiegasz. Również ludzkie serce tęskni za Tobą, swoim Stworzycielem. Już święty Augustyn powiedział, że niespokojne jest człowiecze serce, dopóki nie spocznie w
Tobie.

Oto przychodzę, Panie, aby oddać Ci moje serce i spocząć przy Twoim, jak Apostoł Jan podczas ostatniej wieczerzy. Tylko Twoje Serce daje wytchnienie i schronienie, daje odpoczynek. Pragnę wsłuchać się w rytm Twego Serca, które bije i żyje dla mnie. Na krzyżu Twoje Serce zostało zranione włócznią i w przedziwny sposób otwarte dla wszystkich, dlatego szukam w Nim ucieczki. Jezu, tylko Twoje bosko-ludzkie Serce jest tym jedynym sercem, za którym tęsknię i którego pragnę. Ty sam Panie powiedziałeś:
...przyjdźcie do mnie wszyscy... bo jestem cichy i pokorny sercem (Mt 11,28).
SERCE JEZUSA, żyjące dla mnie w Eucharystii - uwielbiam Cię.
SERCE JEZUSA, tętniące życiem i zbawieniem,
SERCE JEZUSA, pulsujące miłością,
SERCE JEZUSA, Mieszkanie moje,
SERCE JEZUSA, zranione ostrzem naszych grzechów,
SERCE JEZUSA, otwarte na krzyżu dla każdego człowieka,
SERCE JEZUSA, Zdroju łask wszelkich,
SERCE JEZUSA, Zwierciadło światła wiecznego,
SERCE JEZUSA, Dobroci nieskończona.
Tylko Ty, Panie wiesz, co kryje się w sercu ludzkim, znasz wszystkie jego kręte drogi, gorycz grzechu, samotności, kaprysów i zdrady. Tylko Ty możesz zaradzić wszystkim wojnom i podziałom, jakie rodzą się w ludzkim sercu, dlatego z całego mojego serca wołam: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste, odnów we mnie moc ducha (Ps 51,12).
Daj mi serce nowe, które bije już tylko dla Ciebie. Daj mi moc miłości, abym mógł odwzajemnić Twoją miłość. Niech w mym sercu już na zawsze płonie jej ogień.
Panie, oddaję swoje serce Twej Matce. Niech Jej Niepokalane Serce pomaga mi zachować czystość mojego serca. Ona jest moją Najlepszą Matką i Matką całego Kościoła, dlatego proszę Cię, Maryjo, weź moje serce, kształtuj je i ofiaruj Jezusowi.
Jezu w Przenajświętszym Sakramencie, zlewający obfite łaski na dusze z miłością przychodzące do Twego Eucharystycznego Serca, spraw, abym zawsze z tego Ogniska miłości czerpał światło, siłę, łaskę i pociechę.
Eucharystyczne Serce Jezusa, pozwól, bym Cię wielbił i wysławiał teraz i na wieki wieków. Amen.

Oprac.: Jan Paweł II, ENCYKLIKA O Eucharystii w życiu Kościoła (Ecclesia de Eucharistia), Rzym, 17 kwietnia 2003
„ODDYCHAĆ JEZUSEM”. Adoracje Eucharystyczne, Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji, Kraków 2019

Top Hit | Codzienna dawka Słowa Bożego

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny